ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พยาบาลเวชปฏิบัติ?, พยาบาลเวชปฏิบัติ? หมายถึง, พยาบาลเวชปฏิบัติ? คือ, พยาบาลเวชปฏิบัติ? ความหมาย, พยาบาลเวชปฏิบัติ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

พยาบาลเวชปฏิบัติ?

บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ

คำตอบ

                  พยาบาลเวชปฏิบัติ NP   เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้พัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิกที่ซับซ้อน และมีสมรรถนะในการปฏิบัติทางคลินิกในขอบเขตที่กว้าง ซึ่งคุณลักษณะของการปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ พยาบาลเวชปฏิบัติควรจะมีการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล ICN 2005 ขอบเขตการปฏิบัติของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ                   1 บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา ประสบการณ์และการตอบสนองของบุคคลต่อความเจ็บป่วยเพื่อประเมิน วินิจฉัย ให้การบำบัด และประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลแบบองค์รวม                   2 จัดการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง                   3 จัดทำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยบูรณาการ การบำบัดทางการพยาบาล และการรักษาของแพทย์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่าใช้จ่าย Best practice                   4 เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลในกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญให้ได้คุณภาพ และคุ้มค่าใช้จ่าย                   5 เป็นผู้นำในการพัฒนานวตกรรมและระบบการดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และกับเครือข่ายในระดับปฐมภูมิ คุณลักษณะของพยาบาลเวชปฏิบัติในแต่ละด้าน ด้านการศึกษา                   ๏ต้องได้รับการเตรียมหลังการจบการพยาบาลทั่วไป ในระดับขั้นสูง                   ๏หลักสูตรการศึกษาจะต้องได้รับการรับรอง๏จะต้องมีระบบในการให้ใบอนุญาต โดยการขึ้นทะเบียนและการให้วุฒิบัตรรับรองการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ด้านการปฏิบัติ                   ๏บูรณาการการวิจัย การศึกษา การปฏิบัติและการจัดการ                   ๏ มีเอกสิทธิและมีอิสระในการปฏิบัติ๏ มีผู้ป่วย ผู้ใช้บริการอยู่ในความรับผิดชอบ มีการจัด การในการดูแลผู้ป่วย ผู้ใช้บริการแต่ละคน       own case   load case management                   ๏ มีทักษะขั้นสูงในการประเมินสุขภาพ การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้เหตุผลในการ วินิจฉัย                   ๏ มีสมรรถนะทางคลินิกขั้นสูง                   ๏ ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ                   ๏ วางแผนโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติและประเมินผล                   ๏ เป็นด่านแรกที่ผู้ใช้บริการมาติดต่อขอความช่วยเหลือ จากบทความของ ศาสตราจารย์ ดร สมจิต   หนุเจริญกุล ที่มา  

พยาบาลเวชปฏิบัติ, พยาบาลเวชปฏิบัติ หมายถึง, พยาบาลเวชปฏิบัติ คือ, พยาบาลเวชปฏิบัติ ความหมาย, พยาบาลเวชปฏิบัติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu