ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ?, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ? หมายถึง, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ? คือ, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ? ความหมาย, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ?

อยากทราบประกาศการรับสมัครสอบครู กทม ค่ะ

คำตอบ

เปิดรับสมัคร 11-25 มีนาคม 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคลิ๊กที่ใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 0 01 น ของวันที่ 11 มีนาคม 2551 จึงถึง 23 59 น ของวันที่ 25 มีนาคม 2551 คำเตือน หมดเขตการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันที่   25 มี ค 51 แต่สามารถชำระเงินผ่าน ธ กรุงไทย ได้ถึงวันที่   26 มี ค 51 ตามเวลาทำการของธนาคาร จึงจะถือว่ามีความสมบูรณ์ของการรับสมัครและมีสิทธิสอบคัดเลือก โดยผู้สมัครสามารถเข้าสอบได้เฉพาะกลุ่มวิชาที่นำไปชำระเงินกับทางธนาคารเท่านั้น ประกาศ อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร   ครั้งที่ 1 2551                             ด้วยอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร   ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก ค ศ ที่   ศธ 0206 2 ว 21   ลงวันที่   29 พฤศจิกายน 2548   เรื่อง   หลักสูตร   หลักเกณฑ์   วิธีการสอบแข่งขัน   และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน   เกณฑ์การตัดสิน   การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   มติ ก ก   ครั้งที่   12 2550   เมื่อวันที่   17   ธันวาคม   2550   ซึ่งอนุมัติให้ปรับหลักสูตรการสอบแข่งขันดังกล่าวข้างต้น   และมติ อ ก ก ข้าราชการครู   ครั้งที่   1 2551   เมื่อวันที่ 12   กุมภาพันธ์   2551                             ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   8   มาตรา   9   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร   พ ศ 2528   และมติ   ก ก ครั้งที่   10 2539   เมื่อวันที่   21   ตุลาคม   2539   มอบอำนาจให้ อ ก ก ข้าราชการครูทำการแทน ก ก ในเรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร   ยกเว้นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร   สังกัดสำนักพัฒนาสังคม   จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร   ดังต่อไปนี้                 1   ตำแหน่งที่รับสมัคร                 ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ตามบัญชีรายละเอียดและคุณวุฒิที่จะรับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้     อ่านประกาศต่อคลิ๊กที่นี่

เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ หมายถึง, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ คือ, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ ความหมาย, เปิดรับสมัคร สอบครู กทม. เมื่อไรคะ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu