ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อาการแท้งลูก?, อาการแท้งลูก? หมายถึง, อาการแท้งลูก? คือ, อาการแท้งลูก? ความหมาย, อาการแท้งลูก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 28
คำถาม

อาการแท้งลูก?

อยากทราบอาการของคนแท้งลูกว่ามีอาการอย่างไรบ้าง และถ้าต้องขูดมดลูกเลือดจะออกมาใหม และต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันและต้องมีอาการอย่างไรบ้าง

คำตอบ

การแท้ง                   การแท้งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ พบประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ของการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่อาการเมื่อเริ่มจะแท้งจะมีเลือดออกทางช่องคลอด ในระยะแรกมักจะออกไม่มาก ต่อมาจะปวดท้องเป็นพัก ๆ คล้ายปวดประจำเดือนแต่มากกว่าอันตรายสำคัญของการแท้ง คือ การตกเลือด เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้ ในรายที่ไปทำแท้งโดยผิดกฎหมายอาจพบอาการแทรกซ้อนได้มาก เนื่องจากมีการติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง เลือดเป็นพิษ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ มดลูกทะลุ เนื้อเน่าตาย และบาดทะยัก เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตทั้งสิ้น บางรายอาจทำให้ท่อนำไข่ตันทั้งสองข้าง อันเป็นสาเหตุของการเป็นหมันในภายหลัง                   ผู้ป่วยที่แท้งบุตรนั้น อาจจะมีเลือดออก ปวดท้องน้อยหรือไม่มีอาการใด ๆ เลย โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของการแท้งนั้น โดยจะมีชนิดของการแท้งบุตรเป็น                   1 แท้งคุกคาม การแท้งแบบนี้เด็กจะเสียชีวิตแล้ว แต่ยังไม่ออกจากมดลูกจะมีเลือดไหลออกจากโพรงมดลูก ตัวเด็กจะยังอยู่ในมดลูก การแท้งชนิดนี้ เด็กอาจจะยังไม่เสียชีวิต ถ้ารักษาทันท่วงทีอาจ ตั้งครรภ์ต่อไปได้ การรักษาได้แก่ การนอนพัก งดมีเพศสัมพันธ์ การสังเกตดูอาการเลือดออก การให้ฮอร์โมนป้องกันการแท้งนั้นจะเลือกใช้ ในบางรายที่คิดว่าเกิดจากรังไข่สร้างฮอร์โมนน้อย เช่น ในรายที่มีสาเหตุแท้งคุกคามจากการผ่าตัดรังไข่ หรือการแท้งคุกคามร่วมกับการรักษาภาวะมีบุตรยาก การใช้ฮอร์โมนนั้น ต้องแน่ใจว่าทารกยังมีชีวิตอยู่ เพราะถ้าใช้ในรายที่มิได้เกิดจากการขาดฮอร์โมน อาจทำให้เป็นการแท้งค้าง                   2 แท้งออกมาชนิดครบ คือ เด็กทารกและเนื้อรกหลุดออกมาจากโพรงมดลูกชนิดสมบูรณ์ เลือดจะออกมาตอนแรกพร้อมกับปวดท้องน้อย จากนั้นเลือดหยุดออกและหายปวดหลังทารกคลอดออกมาครบหมด                   3 แท้งออกมาชนิดไม่ครบ คือ เด็กทารกและเนื้อรกหลุดออกมาไม่ครบ เลือดจะออกมาเรื่อย ๆ ผู้ป่วยจะปวดท้องน้อยเป็นพัก ๆ การท้องแบบนี้มี อาจทำให้เสียเลือดมาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการขูดมดลูก                   4 การแท้งค้าง หมายถึง เด็กทารกเสียชีวิตแล้ว แต่ทารกไม่แท้งหลุดออกมา ผู้ป่วยอาจไม่มีเลือดและไม่ปวดท้องน้อยอาจมีเพียง อาการคัดตึงเต้านมและคลื่นไส้อาเจียนหายไปเท่านั้น การรักษามักจะต้องการขูดมดลูก การทิ้งไว้อาจมีการแท้งบุตรเองได้ในภาวะฉุกเฉิน                   โดยปกติการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย เช่น การนั่งรถยนต์โดยไม่มีอุบัติเหตุ หรือการยกของหนัก การขึ้นบันไดบ้าน ไม่ทำให้เกิดการแท้งบุตรส่วนการทำงานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ยืนยันไม่มี รายงานว่าทำให้เกิดการแท้งเพิ่มขึ้น                   ถ้าสตรีที่มีเลือดออกสงสัยว่าจะแท้งบุตรควรงดการมีเพศสัมพันธ์ โดยปกติสตรีตั้งครรภ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ยกเว้นในกรณีที่มีเลือดออก ปวดท้องน้อยและควรหยุดมีเพศสัมพันธ์ 1 เดือนก่อนครบกำหนด และรีบไปพบสูติ-นรีแพทย์โดยเร็ว                   ในการแท้งบุตรเพียง 1-2 ครั้ง ไม่ถือเป็นภาวะเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ไม่นับการแท้งผิดกฎหมาย โดยปกติจะสามารถมีบุตรได้ ไม่ต่างจากบุคคลทั่วไป การขูดมดลูก โดย นพ ธีรศักดิ์   ธำรงธีระกุล   และ ทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากวิภาวดี                   1 1   การขูดมดลูก   คือ การใช้ห่วงเล็ก ๆ สอดเข้าไปทางปากมดลูกเข้าไปในมดลูกเพื่อขูดผนังมดลูกเอาส่วนของการตั้งครรภ์ และ หรือเยื่อบุโพรงมดลูกออกมา เพื่อการรักษาภาวการณ์ตั้งครรภ์ผิดปกติ การแท้งบุตร   การมีสิ่งแปลกปลอมในโพรงมดลูก   หรือเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุกรณีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก การทำอาจมีความรู้สึกเจ็บบ้าง จึงมีการทำภายใต้การให้ยาป้องกันและบรรเทาปวด   หรือให้ยาสลบ   แล้วแต่กรณีของผู้ป่วยที่มีสภาวะและสาเหตุแตกต่างกัน   หรือความถนัด ความชำนาญของแพทย์ที่แตกต่างกัน                   1 2   การขูดมดลูกที่เกิดจากการมีเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก   จะทำด้วยเหตุผลเพื่อการพิสูจน์หาสาเหตุของเลือดออกผิดปกติโดยนำเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกและเนื้อเยื่อบุของปากมดลูกไปตรวจหาพยาธิสภาพ   ซึ่งผลพลอยได้คือ ทำให้เลือดที่ออกหยุดลงหรือทุเลาลงได้   ปกติจะไม่ทำเพื่อต้องการให้เลือดหยุดอย่างเดียว   เพราะการทำให้เลือดหยุด ในกรณีที่รู้สาเหตุแล้ว เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ สามารถทำได้โดยการให้ยาแก้                   1 3   กรณีการแท้งที่หยุดยั้งไม่ได้ มีเลือดออกขณะตั้งครรภ์ ปวดท้อง ปากมดลูกเปิด หรือแท้งไม่ครบ มีการแท้งแล้ว แต่ส่วนของการตั้งครรภ์หลุดออกมาจากโพรงมดลูกไม่หมดทำให้เลือดไม่หยุดไหล   หรือแท้งค้าง มีการแท้งแบบหยุดยั้งไม่ได้ หรือแบบแท้งไม่ครบเลือดออกเรื้อรังเป็นเวลานาน ๆ   เมื่อขูดเอาส่วนของการตั้งครรภ์ออกมาหมดแล้ว   อาการปวดท้องและเลือดออกจะทุเลาและดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ                     1 4   กรณีการขูดมดลูกที่ทราบว่าตั้งครรภ์ผิดปกติแน่นอน   แพทย์อาจจะขูดมดลูกเอาส่วนของการตั้งครรภ์ออกก่อนที่จะมีอาการแท้ง ปวดท้อง เลือดออก ออกมาเอง   เพื่อจะได้กำหนดเวลาและสถานที่   วิธีการ   โดยที่ผู้ป่วยกับแพทย์ได้มีการเตรียมตัวก่อนที่จะทำ   มักทำในอายุครรภ์   หรือขนาดของครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์   เพราะมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าครรภ์อายุมากกว่า 12   สัปดาห์ ถ้าครรภ์อายุน้อยกว่า 8 สัปดาห์   อาจใช้วิธีดูดออกด้วยระบบสุญญากาศอย่างเดียว   หรือร่วมกับการขูดมดลูก   หรือขูดมดลูกอย่างเดียว   ถ้าอายุครรภ์มากกว่า 8 สัปดาห์   การใช้สุญญากาศอย่างเดียวอาจได้ผลไม่ดี   หรือทำไม่ได้ผล   ต้องใช้วิธีขูดมดลูกร่วมด้วย   หรือขูดมดลูกอย่างเดียว                   อาการของคนไข้กรณีนี้   หลังขูดมดลูกจะแตกต่างกับกรณี 1 3 แท้งเอง   คือ หลังจากขูดมดลูกแล้ว   จะมีอาการเลือดออกบ้างและหลังจากนั้น 2-5 วัน ไม่เกิน 7 วัน จะมีอาการปวดท้องจากมดลูกบีบตัว และมีเลือด หรือเศษชิ้นเนื้อออกมาอีกครั้งหนึ่ง   หลังจากนั้นอาการปวดท้องและปริมาณเลือดจะลดลงภายในข้ามคืน   และจะค่อย ๆ ดีขึ้นเป็นปกติภายใน 1 สัปดาห์ต่อมา   กรณี 1 3 ต่างกับ 1 4 เพราะแตกต่างกันในระดับฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ในร่างกาย   และมีผลต่อการบีบตัวของมดลูก แพทย์อาจจะให้ยาแก้ปวดท้องน้อยไว้คอยกันหรือแก้ปวดท้อง   และถ้าเห็นว่ามีการเสียเลือดมากจะให้ยาบำรุงเลือดไปรับประทานด้วย   แล้วนัดมาดูอาการอีกครั้ง ข้อปฏิบัติตัวของผู้ป่วย หลังจากขูดมดลูกแล้ว                     ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ สังเกตดูอาการมีเลือดออกทางช่องคลอดและอาการปวดท้องในข้อ 1 2-1 4   ถ้ามีอาการปวดเรื้อรัง   ปวดมากเกินกว่าที่กล่าวข้างต้น หรือเลือดไม่มีทีท่าจะหยุดภายใน 5-7 วัน หรือมีไข้   หรือมีกลิ่นผิดปกติของเลือดหรือตกขาวจากช่องคลอด   ควรรีบปรึกษาแพทย์ก่อนถึงวันนัด   การมีเพศสัมพันธ์ให้มีได้หลังจากเลือดหยุดสนิทแล้ว 1-2   วัน   ที่มา www kanchanapisek or th www bangkokpattayahospital com www vibhavadi com

อาการแท้งลูก, อาการแท้งลูก หมายถึง, อาการแท้งลูก คือ, อาการแท้งลูก ความหมาย, อาการแท้งลูก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu