ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คำนิยาม สิทธิมนุษยชน?, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? หมายถึง, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? คือ, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? ความหมาย, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

คำนิยาม สิทธิมนุษยชน?

ความหมาย ของ สิทธิมนุษยชน

คำตอบ

                  นิยาม “ สิทธิมนุษยชน ”                   สิทธิมนุษยชน   หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   สิทธิ   เสรีภาพ   และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง   หรือคุ้มครอง   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   หรือตามกฎหมายไทย   หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม                   ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   หรือศักดิ์ศรีความเป็นคนเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิด     โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ   สีผิว   เพศ   ภาษา   ศาสนา   ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่น ๆ   เผ่าพันธุ์   หรือสังคม   ทรัพย์สิน   ถิ่นกำเนิด   หรือสถานะอื่น ๆ   เช่น   คนเราทุกคนมีสิทธิได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่ว่าที่ไหน   เมื่อไร   ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   ข้อ   ๖ ที่มา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   ๒๕๔๐                     สิทธิมนุษยชน   หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว อายุ ศาสนา ภาษา และสถานภาพ ทางกายภาพและสุขภาพ รวมทั้งความเชื่อทางสังคม การเมือง ชาติกำเนิดเหล่านี้ คือสิทธิที่มีมาแต่กำนิด ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ เช่นสิทธิในร่างกาย สิทธิในชีวิต เป็นต้น   ที่มา                   สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสันติสุข   มีศักดิ์ศรี   มีเสรีภาพ   มีไมตรีจิต   และมีความเมตตาต่อกัน   โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ   สีผิว   เพศ   อายุ   ภาษา   ศาสนา   สถานภาพทางกาย   หรือสุขภาพ ที่มา                   สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการดำรงชีวิตได้อย่าง มีศักดิ์ศรีมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงเป็นสิทธิที่ได้มาพร้อมกับการเกิดและเป็นสิทธิติดตัวบุคคลนั้นตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในเขตปกครองใด หรือเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาใด ๆ ที่มา ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

คำนิยาม สิทธิมนุษยชน, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน หมายถึง, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน คือ, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน ความหมาย, คำนิยาม สิทธิมนุษยชน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu