ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง??, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง?? หมายถึง, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง?? คือ, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง?? ความหมาย, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง??

หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ

        การพิจารณานักศึกษาฝึกงานจะขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนราชการภายในของกรมที่จะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ และถ้าจะรับจะรับจำนวนเท่าใด โดยคำนึงถึงสาขาวิชาเอกให้ตรงกับภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายงาน ดูแล หรือชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ต่อการทำงานในอนาคตได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่จะเข้ามาฝึกงาน ลำดับขั้นของการดำเนินการขอฝึกงานจะมีคร่าว ๆ ดังนี้ 1 ติดต่อเบื้องต้นถึงลักษณะงานให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนกับส่วนราชการภายในที่สนใจ 2 เมื่อได้ลักษณะงานที่ตรงตามความต้องการแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ ณ ที่นี้หมายถึงอธิการบดีหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการส่งเข้ามาฝึกงาน ทำหนังสือแสดงความจำนงพร้อมรายละเอียด จำนวน วิชาเอก ระยะเวลา ฯลฯ เพื่อขอฝึกงานส่งมายัง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 25 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2791-8300 3 งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม รับหนังสือ 4 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จะแจ้งเวียนหนังสือนั้นแก่ส่วนราชการภายในทั้งหมด ในขั้นตอนนี้แต่ละส่วนราชการจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1 สัปดาห์ 5 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม จะทำหนังสือแจ้งตอบต่อไป ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง?, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง? หมายถึง, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง? คือ, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง? ความหมาย, หากต้องการจะฝึกงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำอย่างไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu