ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร??, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร?? หมายถึง, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร?? คือ, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร?? ความหมาย, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร??

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ เป็นอย่างไร

คำตอบ

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาจะต้องติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1   เป็นผู้มีสัญชาติไทย   2   เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150 000 บาท ปี ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300 000 บาท ปี   3   เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา   4 เป็นผู้มีความประพฤติดี   5 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่อยู่ใน สังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ   6 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน   7 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานในระหว่างศึกษา   8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   9 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก วันแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ข้อมูลจาก เวปไซด์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร?, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร? หมายถึง, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร? คือ, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร? ความหมาย, หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu