ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร??, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?? หมายถึง, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?? คือ, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?? ความหมาย, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร??

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร

คำตอบ

ผู้กู้สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้จากกองทุนเพื่อการศึกษาได้ใน 3กรณีดังนี้         1   ไม่มีรายได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป พร้อมถ่ายสำเนาภาพบัตรประจำตัว ประจำตำแหน่งของผู้รับรอง ซึ่งการขอผ่อนผันยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี         2   รายได้ต่ำกว่า เดือนละ 4 700 บาท จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป พร้อมถ่าย สำเนาภาพบัตรประจำตัวประจำตำแหน่งของผู้รับรองและหนังสือรับรองรายได้ หนังสือแสดงรายได้จากหน่วยงาน โดยสามารถผ่อนผันได้ไม่ต่ำกว่า 300 - บาท เดือน         3   ประสบภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ สงคราม จลาจล จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือตำรวจยศ ร ต ต ขึ้นไป พร้อมถ่ายสำเนาภาพบัตรประจำตัวประจำตำแหน่งของผู้รับรอง ซึ่งการขอผ่อนผันยืดเวลา ได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี         การขอผ่อนผันชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด หากผู้กู้ยืมยังไม่ชำระหนี้และพ้น วันที่ครบกำหนดชำระแล้ว 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือว่าผู้กู้ยืมค้างชำระ หนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้ จนกว่าจะ ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันชำระหนี้ได้ การอนุมัติเป็นอำนาจ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงจะระงับการติดตามและถือเป็น หนี้ปกติต่อไป ข้อมูลจาก เวปไซด์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร?, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร? หมายถึง, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร? คือ, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร? ความหมาย, หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu