ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น?, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น? หมายถึง, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น? คือ, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น? ความหมาย, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น เช่น เครื่องใช้สำนักงานเดิม 5 ปี เปลี่ยนเป็น 10 ปี เพื่อให้การคิดค่าเสื่อมราคาลดลง จะต้องดำเนินการอย่างไร จะต้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือไม่

คำตอบ

การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้เลือกใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และอัตราที่จะหักอย่างไรแล้ว ให้ใช้วิธีการทางบัญชีและอัตรานั้นตลอดไป แต่หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะเปลี่ยนแปลงต้องทำเป็น หนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขออนุมัติ   ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   ฉบับที่ 145   พ ศ   2527   โดยนำไปยื่น   ณ   ฝ่ายสารบรรณ   สำนักงานเลขานุการกรม   ชั้น 5 อาคารกรมสรรพากร   หรือส่งทางไปรษณีย์ เลขที่   90   อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   หรือยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ก็ได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น หมายถึง, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น คือ, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น ความหมาย, การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรให้มากขึ้น คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu