ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว)?, นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว)? หมายถึง, นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว)? คือ, นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว)? ความหมาย, นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว)? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว)?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp นาย ก เป็นน้องชายของ นาง ข ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว เปิดสำนักงานบัญชีรับจ้างทำบัญชีทั่วไป โดยมี นาง ข เป็นผู้ควบคุมผู้ทำบัญชีและยังเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบการเงินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ นาย ก รับทำบัญชีให้ จะผิดจรรยาบรรณหรือไม่ อย่างไร และสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรจะติดตามตรวจสอบได้อย่างไร

คำตอบ

สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรสามารถตรวจสอบกรณีผู้รับทำบัญชีกับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีว่าเป็นเครือญาติกันได้ และจะเชิญมาพบเพื่อตรวจสอบว่าผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีรายดังกล่าวปฏิบัติงานจริง   หรือมีความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อ สัตย์สุจริตหรือไม่ หากพบว่าไม่ปฏิบัติงานตามความเป็นจริง และผิดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามข้อ 2 ของคำสั่งกรม สรรพากรที่ ท ป 123 2545 ลงวันที่ 19   พฤศจิกายน พ ศ 2547 แล้ว อาจถูกอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาสั่งพักหรือเพิกถอนการเป็นผู้ตรวจ สอบและรับรองบัญชีได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว), นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว) หมายถึง, นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว) คือ, นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว) ความหมาย, นาย ก. (เป็นน้องชายของ นาง ข. ซึ่งแต่งงานและเปลี่ยนนามสกุลแล้ว) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu