ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่?, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่? หมายถึง, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่? คือ, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่? ความหมาย, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ พ 30 ภ ง ด 50 และ ภ ง ด 51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่

คำตอบ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถยื่นแบบ ภ พ 30   ภ ง ด 50 และ ภ ง ด 51 ทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบฯ ของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอง โดยไม่ผ่านสำนักงานบัญชีตัวแทนได้ และนอกจากแบบฯ ดังกล่าวแล้วยังสามารถยื่นแบบฯ อื่น ๆ ที่บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ยื่นได้อีกด้วย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www rd go th เลือก “ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ” เลือก “ ยื่นแบบ ผ่านอินเทอร์เน็ต ” กรณีห้างฯ ยังไม่เคยยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตจะต้องลงทะเบียนสมาชิก โดยเลือก “ สมัครสมาชิก ” ในหัวข้อบริการอื่น ๆ เพื่อจะได้กรอกข้อมูลในคำขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภ อ 01 แล้วพิมพ์ ภ อ 01 ดังกล่าวนำไปยื่นพร้อมด้วย หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจและ ประทับตรา ถ้ามี ทุกหน้าและหนังสือมอบอำนาจใน การยื่นแบบแทนกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการมิได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารการเสียภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารกรมสรรพากร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร   แต่หากเป็นกรณีตั้งอยู่ต่างจังหวัดให้ ยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่   และเมื่อได้รับอนุมัติจากรมสรรพากรแล้วจึงสามารถยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตได้   อนึ่ง   หากบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกเลือก “ แนะนำบริการ ” แล้วเลือก “ การสมัครใช้บริการ ” หรือติดต่อไปที่สำนักบริหาร การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-8000 ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่ หมายถึง, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่ คือ, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่ ความหมาย, ห้างฯ สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทางอินเทอร์เน็ตได้เองหรือไม่ (เหมือนกับสำนักงานบัญชีตัวแทนหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu