ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ?, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ? หมายถึง, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ? คือ, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ? ความหมาย, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK nbsp TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใด

คำตอบ

ในกรณีที่กิจการมิได้จัดทำ STOCK     ผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานเพียงพอที่จะ ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีได้ เช่น การเข้าสังเกตุการณ์การตรวจนับสินค้าของกิจการ   หรือการเข้าตรวจนับ สินค้าเอง แล้วกระทบยอดหาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี   เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องเสนอแนะให้กิจการจัดทำ บัญชีคุมสินค้าให้ถูกต้องด้วย หากกิจการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ก็ให้รายงานไว้ในข้อ 5 ของรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี และในปีถัด ไปถ้ากิจการ ยังคงไม่จัดทำบัญชีคุมสินค้าอีก ผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ควรจะพิจารณาว่าจะรับงานตรวจสอบรายนี้ต่อหรือไม่ หากยังคงรับตรวจ สอบอีกเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้กิจการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง และถ้าผู้สอบบัญชีทุกคนร่วมใจกันไม่รับงานนี้ก็จะทำให้กิจการจะต้องพิจารณาตน เอง โดยจะต้องจัดทำบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีในอนาคตต่อความเสี่ยงในการตรวจสอบและยก มาตรฐาน การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ หมายถึง, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ คือ, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ ความหมาย, ไม่มีวิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือให้เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากกิจการไม่ได้จัดทำ STOCK TA จะรับรองในรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยมีข้อยกเว้นในเรื่องสินค้าคงเหลือได้หรือไม่เพียงใ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu