ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร?, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร? หมายถึง, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร? คือ, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร? ความหมาย, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร?

knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร

คำตอบ

การจัดการความรู้ Knowledge Management KM                     การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ                   1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม                   2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม                     นพ วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคำว่า “ การจัดการความรู้ ” ไว้ คือ สำหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่                   1 บรรลุเป้าหมายของงาน                   2 บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน                   3 บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ                   4 บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร หมายถึง, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร คือ, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร ความหมาย, knowledge Management คืออะไร มีกระบวนการในการทำงานอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu