ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน?, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน? หมายถึง, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน? คือ, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน? ความหมาย, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน จากอธิบดีกรมสรรพากร ดังนั้นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถจะลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชีของกิจการนั้นได้หรือไม่

คำตอบ

กรณีรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 12 เดือน มีได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่กฎหมายยอมให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปเกิน 12 เดือน ทั้งนี้ ตามมาตรา 72 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร คือ กรณีเลิกกิจการโดยการชำระบัญชี ดังนั้นกรณีตามปัญหาดังกล่าวผู้สอบบัญชี ภาษีอากรไม่สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีกิจการที่แจ้งเลิกต้องให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน หมายถึง, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน คือ, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน ความหมาย, กรณีกิจการมิได้ยื่นคำร้องขออนุญาตให้มีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 12 เดือน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu