ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง?, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง? หมายถึง, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง? คือ, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง? ความหมาย, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง ขณะนั้นกรมสรรพากรยังไม่ได้ให้การรับรอง แต่ภายหลังเพิ่งให้การรับรอง เพราะฉะนั้นจะสามารถนับรวมจำนวนชั่วโมงอบรมได้หรือไม่ nbsp จำนวนปีที่นับหนึ่งปีนับจาก 1 มกราคม ndash 31 ธันวาคม หรือวันที่ออกใบอนุญาตบวก 1 ปี

คำตอบ

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ ศ 2546 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรจาก องค์กรวิชาชีพบัญชี หรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อปี และแจ้งการเข้ารับการอบรมต่ออธิบดีผ่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรตามแบบคำขอเข้ารับการอบรมภาย ใน 1 เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตมีอายุครบทุก 1 ปี     ดังนั้น การที่ท่านเข้ารับการอบรมจากสถาบันดังกล่าวซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้รับความเห็น ชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากร จึง ไม่สามารถนับเป็นจำนวนชั่วโมงในการอบรมได้                                   อนึ่งการนับจำนวนปีที่จะยื่นคำขอแจ้งเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรให้นับจากวันที่ออกใบอนุญาต ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง หมายถึง, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง คือ, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง ความหมาย, ถ้าอบรมกับสถาบันอบรมหนึ่ง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu