ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่?, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่? หมายถึง, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่? คือ, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่? ความหมาย, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่?

อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่ จาก amp nbspweerawan admin siampangroup com

คำตอบ

      รายละเอียดในมาตรา 27 แห่ง พ ร บ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบุไว้ว่า ใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อ 1 ผู้รับใบอนุญาตเลิกประกอบกิจการ 2 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 16 ขอเลิกแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 ประกาศหรือพระราชกฤษฎีกากำหนดมาตรฐานใหม่ แก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชนิดนั้น มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีการกำหนดมาตรฐานใหม่ หรือแก้ไขมาตรฐาน ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจ- การตามมาตรฐานใหม่ หรือมาตรฐานที่แก้ไขให้ยื่นคำขออนุญาตได้ก่อนวันที่มาตรฐานใหม่ หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้ บังคับ และเมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการตามใบอนุญาตเดิมต่อไปได้ตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มาตรฐานใหม่ หรือมาตรฐานที่แก้ไขมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดของ พ ร บ ดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ สมอ ที่ ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่ หมายถึง, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่ คือ, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่ ความหมาย, อยากทราบว่าใบอนุญาตที่ทาง สมอ. ออกให้ตั้งแต่ปี 2531 มีอายุใช้งานตลอดชีพหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu