ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก?, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก? หมายถึง, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก? คือ, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก? ความหมาย, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก?

ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

คำตอบ

                      ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความ   เห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ ศ 2544 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2544 ออกตามความใน   พระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543 ได้กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน   30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก                       “ ดังนั้นงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่จะยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่ต้องยื่นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร แต่งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่จะต้องยื่นพร้อมแบบแสดงรายการ ภ ง ด 50 ต่อกรมสรรพากร จะต้องยื่นพร้อมรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้วย     ซึ่งรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีจะต้องเป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด   ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท ป 122 2545 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร     ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ ศ 2545 ” ที่มา เว็บไซต์กรมสรรพากร

ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก หมายถึง, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก คือ, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ความหมาย, ขอให้อธิบายเงื่อนไขห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu