ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร?, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร? หมายถึง, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร? คือ, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร? ความหมาย, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร?

nbsp วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร

คำตอบ

1 ถั่วพร้า ถั่วพร้า จัดเป็นพืชล้มลุกลำต้นเป็นพุ่มมีลำต้นสูงประมาณ 60 - 120 เซนติเมตร มีรากลึก ลำต้นเล็กและจะเป็นไม้แข้ง ใบเป็นใบรวมแบบ 3 ใบ trifoliolate ใบมีรูปไข่มนค่อนข้างกลม ยาว 7 - 12 เซนติเมตร ดอกเป็นกลุ่มมีสีชมพู กลีบเลี้ยงจะโค้งแล้วส่วนบนมีสีขาว ปกติผสมตัวเอง ฝักมีลักษณะคล้ายดาบห้อยลง เมื่อสุกมีสีเหลื่องคล้ายฟางข้าวฝักมีขนาดยาว 2 5 เซนติเมตร และยาว 20 - 35 เซนติเมตร มีเมล็ด 10 - 20 เมล็ดต่อฝักเมล็ดมีรูปร่างแบนยาว เมล็ด 1 กิโลกรัมมีจำนวน 1 000 - 1 200 เมล็ด ขั้วเมล็ด hilum ของเมล็ดถั่วพร้าเมล็ดขาวจะยาวกว่าของถั่วพร้าเมล็ดแดง การปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ควรทำการไถพรวนดินแล้วปลูก การปลูกที่ใช้ปฎิบัติกันมี 3 วิธี ดังนี้ 1 ปลูกแบบหว่าน เป็นวิธีที่สะดวก ประหยัดเวลาและแรงงาน โดยการนำเอาเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้หว่านลงไปในแปลงให้ทั่วในอัตรา 8 - 10 กิโลกรัมต่อไร่แล้วพรวนดินกลบเมล็ด 2 ปลูกแบบโรยเป็นแถวโดยใช้เมล็ดโรยลงในแถวระยะระหว่างแถว 75 - 100 เซนติเมตร เมื่อโรยเมล็ดลงในแถวแล้วกลบเมล็ดด้วยดินบางๆ ใช้อัตราเมล็ด 5 - 8 กิโลกรมต่อไร การปลูกโดยวิธีนี้ค่อนข้างช้าและสิ้นเปลืองแรงงานกว่าวิธีแรก แต่ได้ถั่วพร้าที่ขึ้นเป็นแถวอย่างมีระเบียบ 3 ปลูกแบบหยอดเป็นหลุม ระยะปลูก 50 100 เซนติเมตร หยอดเมล็ด 2 - 3 เมล็ดต่อหลุมใช้อัตรา 3 - 5 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีนี้ล่าช้าและไม่สะดวกในทางปฎิบัติอีกทั้งสิ้นเปลืองแรงงาน ไม่เป็นที่นิยมใช้ในกรณีที่มีเมล็ดพันธุ์จำกัดมากใช้ หลังจากถั่วพร้าอออกดอกช่วงอายุประมาณ 60 - 65 วันก็ไถกลบ การไถกลบควรไถขณะที่มีความชื้นอยู่ในดินพอสมควร การใช้ประโยชน์ ปลูกเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด นิยมปลูกเป็นปุ๋ยสด ในสภาพพื้นที่ดอนโดยปลูกในรูปแบบของพืชหมุนเวียน โดยหว่านหรือโรยเมล็ด ก่อนการปลูกพืชหลัก เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น อย่างน้อย 60 - 75 วัน แล้วไถกลบถั่วพร้าที่อายุประมาณ 60 - 65 วัน ในขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่บ้างแล้วทิ้งไว้ 7 - 10 วัน ก่อนปลูกพืชหลักหรืออาจปลูกในรูปแบบของพืชแซม โดยปลูกระหว่างแถว พืชหลัก ปลูกหลังจากพืชหลักประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ ถั่วพร้าให้น้ำหนักสดประมาณ 2 5 - 4 ตัน ไร่ ให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่ เทียบกับปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนียมซัลเฟต ได้ประมาณ 23 - 48 และ 47 - 95 กิโลกรัม หรืมีเปอร์เซ้นต์ไนโตเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ประมาณ 2 00 - 2 95 0 30 - 0 40 และ 2 20 - 3 00 หน่วยตามลำดับ อย่างไรก็ตามน้ำหนักมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารขึ้นกับปัจจัยของดินและการจัดการ

วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร หมายถึง, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร คือ, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร ความหมาย, วิธีการทำปุ๋ยพืชสด ทำได้อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu