ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ??, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ?? หมายถึง, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ?? คือ, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ?? ความหมาย, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ??

ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร

คำตอบ

        ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ คือ ระบบการค้ำประกันค่าภาษีอากรขาเข้าระหว่างประเทศในการนำของเข้าชั่วคราว ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยเอกสารค้ำประกัน เอ ที เอ คาร์เนท์ สำหรับการนำของเข้าชั่วคราว พ ศ 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากรในการนำของเข้าและส่งออกชั่วคราว ซึ่งจะได้รับการยกเว้นอากรและยกเว้นจากข้อห้าม ข้อกำกัดที่กำหนดขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยประเทศภาคีจะต้องยอมรับเอกสารค้ำประกัน เอ ที เอ คาร์เนท์ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ หลักการสำคัญของ ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีดังต่อไปนี้         1 ผู้ออกเอกสารและผู้ค้ำประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากรและต้องเป็นสมาชิกของระบบการออกเอกสารค้ำประกันระหว่างประเทศโดยในส่วนของประเทศไทย กรมศุลกากรเห็นชอบให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออกเอกสารค้ำประกันให้แก่ผู้ส่งออก และเป็นผู้ค้ำประกันค่าภาษีอากรในกรณีผู้นำของเข้าผิดเงื่อนไขในการนำของเข้าชั่วคราว         2 ภายใต้ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ พิธีการศุลกากรมีความสะดวกง่ายดายมาก เพราะผู้นำเข้า และผู้ส่งออก สามารถใช้เอกสารค้ำประกันดังกล่าวแทนใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าขาเข้า รวมทั้งใช้เป็นหลักประกันค่าภาษีอากรได้ด้วย           กล่าวโดยสรุป ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ เป็นระบบที่ช่วยเอื้ออำนวยสำหรับการนำของออกแสดงสินค้า การใช้ในงานนิทรรศการงานประชุมหรืออื่น ๆ รวมทั้งการนำเข้าตัวอย่างสินค้าและวัตถุในการโฆษณาจากต่างประเทศ โดยการค้ำประกันภาษีอากรขาเข้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะก่อประโยชน์ในด้านการค้าระหว่างประเทศภาคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ?, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ? หมายถึง, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ? คือ, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ? ความหมาย, ระบบ เอ ที เอ คาร์เนท์ มีประโยชน์อย่างไร ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu