ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์?, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์? หมายถึง, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์? คือ, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์? ความหมาย, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์?

nbsp เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์

คำตอบ

ตามมาตรา 60 1 และ 2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์พ ศ 2542 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ อาจจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้แก่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผลซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงและจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์ หมายถึง, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์ คือ, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์ ความหมาย, เมื่อสิ้นปีบัญชีและสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากสหกรณ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu