ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร??, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร?? หมายถึง, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร?? คือ, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร?? ความหมาย, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร??

การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร

คำตอบ

        1 ของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการนั้น โดยทั่วไปแล้วจะได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ต้องเป็นของที่นำเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จัดขึ้นภายในประเทศ โดยมุ่งหมายเปิดให้ประชาชนดูได้ทั่วไป และของดังกล่าวต้องไม่นำไปแจกหรือขายให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงาน การนำเข้าของดังกล่าว ผู้นำเข้าต้องทำสัญญาประกันและทัณฑ์บนเอาไว้ต่อกรมศุลกากร ว่าจะส่งออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 6 เดือน สำหรับบรรดาสิ่งพิมพ์ สิ่งโฆษณา ของแจกหรือของแถมที่นำมาเพื่อเป็นของใช้ และเห็นได้ชัดว่าของที่นำเข้ามาเหล่านั้นเป็นของใช้ที่สิ้นเปลืองหมดไปในการแสดง ผู้นำเข้าต้องชำระอากรตามปกติ         2 การทำสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรโดยใช้เงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือรับรองของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและสถานฑูตได้ในกรณีที่นำเข้าในนามของหน่วยงานดังกล่าว ปัจจุบันกรมศุลกากรได้กำหนดวงเงินประกัน 140 เปอร์เซนต์ของค่าภาษีอากรทั้งหมดเมื่อผู้นำเข้าจัดนิทรรศการเสร็จสิ้นลง และได้ส่งของดังกล่าวกลับออกไปเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำหลักฐานการส่งออกที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับรองมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับใบขนสินค้าขาเข้าว่ามีการส่งออกตรงกับของที่นำเข้ามาหรือไม่ เพื่อล้างสัญญาประกันทัณฑ์บนที่ได้วางไว้ต่อกรมศุลกากร กรณีที่ผู้นำเข้าไม่ส่งสินค้ากลับออกไปในระยะเวลาที่กำหนด กรมศุลกากรจะเรียกเก็บค่าภาษีอากรตามสภาพราคา และอัตราภาษีที่เป็นอยู่ในวันนำเข้า         3 ขั้นตอนในการติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร กรณีของนำเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราวในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซด์กรมศุลกากร การนำของเข้าเพื่อจัดการประชุมระหว่างประเทศ         4 ในปัจจุบันกรมศุลกากรได้เปิดโอกาสให้เอกชนหรือเจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้าขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับการจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกให้ผู้จัดงานดังกล่าว สามารถส่งสินค้ามาที่เจ้าของคลังโดยตรงโดยไม่ต้องไปดำเนินการออกของด้วยตนเองเพราะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของสถานที่จัดงานแสดงสินค้า ปัจจุบันประเทศไทยมีคลังสินค้าประเภทนี้เพียงแห่งเดียวคือ ศูนย์การประชุมแห่งชาติไบเทค โดยมีอาคารสำหรับจัดแสดงสินค้านิทรรศการ การประชุม ตั้งอยู่ ถนนบางนาตราด กรุงเทพฯ 5 นอกจากนี้ผู้นำเข้าอาจเลือกใช้เอกสาร A T A CARNET สำหรับการนำเข้าชั่วคราวเพื่อจัดนิทรรศการ การประชุมระหว่างประเทศได้เช่นกัน ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร?, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร? หมายถึง, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร? คือ, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร? ความหมาย, การขนของเข้ามาในประเทศเพื่อจัดนิทรรศการ ต้องเสียภาษีเท่าไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu