ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร??, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร?? หมายถึง, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร?? คือ, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร?? ความหมาย, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร??

สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร

คำตอบ

สินค้าเร่งด่วนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท     ดังนี้ ประเภทที่ 1 เอกสารไม่ต้องชำระอากร ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องชำระอากร ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด ประเภทที่ 3 ของต้องชำระอากรโดยแต่ละรายการมีราคาพึงประเมิน ไม่เกิน 20 000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย ประเภทที่ 4 ของอื่นๆนอกจากของตามประเภทที่ 1 2 และ 3 สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 1 และ 2 รวมทั้งสินค้าแต่ละรายที่มีราคาไม่เกิน 1 000 บาทจะได้รับยกเว้นอากร โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วนจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้รับ สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำการเรียกเก็บค่าภาษีอากรและออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรให้ เพื่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วนนำส่งให้ถึงมือผู้รับและเรียกเก็บค่าภาษี สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 4 จะนำเข้าเก็บไว้ในคลังสินค้าเร่งด่วนของบริษัท TAGS หรือบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน แล้วแต่กรณี เพื่อรอให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเร่งด่วน กรณีได้รับมอบหมายจากผู้นำเข้า มาปฏิบัติพิธีการผ่านใบขนสินค้าชำระภาษีอากรและตรวจปล่อยตามปกติต่อไป สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 3 และ 4 จะต้องชำระค่าภาษีอากรต่างๆ ได้แก่ อากรขาเข้าซึ่งขึ้นกับชนิดของของ มีอัตราอากรระหว่าง 0 -80 สามารถดูอัตราอากรประมาณได้ที่ Tariff นอกจากอากรขาเข้าแล้วอาจต้องเสียภาษีอื่นๆ อีก ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีสรรพสามิต โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ วิธีคิดอัตราอากรรวม 1 ถ้าราคา CIF ของสินค้า 100 2 อากรขาเข้า 80 3 ภาษีสรรพสามิต 35 4 ภาษีเพื่อมหาดไทย 10 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 วิธีคำนวณ 1 อากรขาเข้า ราคา CIF X อัตราอากรขาเข้า           100 X 0 8 80 2 ภาษีสรรพสามิต ราคา CIF อากรขาเข้า X lt อัตราภาษีสรรพสามิต 1- 1 1 Xอัตราภาษีสรรพสามิต gt           100 80 X lt 0 35 1- 1 1 X0 35 gt           180 X 0 5691057 102 439 3 ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีสรรพสามิต X อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย           102 439 X 0 1 10 2439 4 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา CIF อากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย           100 80 102 439 10 2439 292 6829 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม X อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม           292 6829 X 0 07 20 4878 6 รวมอัตราอากรทั้งหมด 1 2 3 4 5 213 171 ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร?, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร? หมายถึง, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร? คือ, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร? ความหมาย, สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แล้วส่งสินค้าโดยใช้บริการ Express Consignment ต้องเสียภาษีอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu