ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร??, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร?? หมายถึง, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร?? คือ, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร?? ความหมาย, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร??

บริษัทต้องการที่จะเช่าเครื่องจักรโดยการนำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน อยากทราบว่าเครื่องจักรที่บริษัทจะเช่าและนำเข้ามานั้น จะต้องเสียภาษีศุลกากรอย่างไร

คำตอบ

        การนำของให้เช่าเข้ามาในราชอาณาจักร บริษัทฯ ต้องชำระค่าภาษีอากรเช่าเดียวกับการนำเข้าปกติ โดยผู้นำเข้าที่นำของเข้ามาในลักษณะเป็นการเช่า ต้องสำแดงในใบขนสินค้าว่าเป็นของเช่าและยื่นเอกสารรับรองอายุการใช้งานของของที่เช่า หลักฐานการชำระค่าเช่า และสัญญาเช่า ซึ่งระบุรายละเอียด ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ชนิดของ ระยะเวลาในการเช่าของ ค่าเช่า เงื่อนไขของการเช่า เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจให้ผู้นำเข้าให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาศุลกากรของนำเข้าก็ได้         สำหรับการกำหนดราคาศุลกากรเพื่อประเมินภาษีอากรของนำเข้าที่เป็นการเช่านั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะกำหนดราคาสำหรับของดังกล่าวตามระบบราคาแกตต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากของนำเข้าที่เป็นการเช่าไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น จึงไม่อาจใช้ราคาซื้อขายมาเป็นราคาศุลกากรได้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะกำหนดราคาของนำเข้าที่เป็นการเช่าตามลำดับ ดังนี้ 1 กรณีมีราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน จะกำหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาของที่เหมือนกัน 2 หากไม่มีราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน จะกำหนดราคาศุลกากรโดยใช้ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 3 กรณีที่ไม่พบว่ามีการนำเข้าทั้งของที่เหมือนกันและของที่คล้ายกัน จะกำหนดราคาศุลกากรโดยพิจารณาจากค่าเช่าที่จะต้องชำระตลอดช่วงอายุการใช้งานของนำเข้า ดังนี้ - กรณีของใหม่ให้พิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานเต็มของของนำเข้า - กรณีของใช้แล้วให้พิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานที่เหลือของของนำเข้า ตัวอย่างเช่น สัญญาเช่าเครื่องจักร 3 ปีๆ ละ 50 000 บาท หลังจากนั้นค่าเช่าจะลดลง 15 หากต่ออายุสัญญาเช่า เครื่องจักรมีอายุการใช้งาน 5 ปี ราคาศุลกากรกำหนดจากค่าเช่า 5 ปี คือ ค่าเช่า 3 ปีแรกรวมกับค่าเช่า 2 ปีหลัง ซึ่งมีค่าเช่าลดลง 15 กรณีที่พิจารณาได้ว่าอายุการใช้งานของของนำเข้าตามที่สำแดงไม่สอดคล้องกับ ความเป็นจริง ให้ใช้อายุการใช้งานตามปกติวิสัยของของนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อกำหนดราคาศุลกากร         นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจจะรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าประกันภัย ค่าภาชนะบรรจุ ค่าวัสดุแรงงาน ฯลฯ เข้าไปในการประเมินราคาของด้วย หากต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังมิได้รวมไว้ในค่าเช่าของ         อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ติดตั้ง ประกอบ บำรุงรักษา ค่าขนส่งภายหลังการนำเข้าสำเร็จ ฯลฯ ออกจากค่าเช่าของ หากต้นทุนและค่าใช้จ่ายนั้นได้รวมไว้ในค่าเช่าไว้แล้วและแยกรายละเอียดออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร?, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร? หมายถึง, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร? คือ, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร? ความหมาย, เช่าเครื่องจักรนำเข้าจากสิงคโปร์ เสียภาษีศุลกากรอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu