ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร?, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร? หมายถึง, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร? คือ, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร? ความหมาย, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร?

nbsp ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร และทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างเป็นสาระสำคัญจะมีความผิดและถูกลงโทษอย่างไร และจะกระทบกับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่

คำตอบ

              กรณีผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชีหรือประกาศขององค์กรวิชาชีพบัญชีที่กฎหมายกำหนดและแนวทางที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด กรณีที่การตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดในเรื่องการปฏิบัติงานและรายงานเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ดังนั้น หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตในนามผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้ ที่มา เว็บไซต์กรมสรรพากร

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร หมายถึง, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร คือ, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร ความหมาย, ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจงใจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบของกรมสรรพากร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu