ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่?, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่? หมายถึง, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่? คือ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่? ความหมาย, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่?

nbsp ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่

คำตอบ

                  ไม่ได้ เนื่องจากกรณีห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543 ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ ศ 2544 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2544 แต่กรมสรรพากรกำหนดให้ห้างฯ ดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร และจะต้องรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดขนาดเล็ก ด้วยแบบรายงานตามที่อธิบดีกำหนดเท่านั้น ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท ป 122 2545ฯ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงไม่สามารถใช้แบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในกรณีนี้ได้ ที่มา เว็บไซต์กรมสรรพากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่ หมายถึง, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่ คือ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่ ความหมาย, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้แบบรายงานการตรวจสอบของบริษัทแทนแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ใช้ในห้างฯ ขนาดเล็กได้หรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu