ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด?, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด? หมายถึง, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด? คือ, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด? ความหมาย, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด?

ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด

คำตอบ

      ต้องแจ้งว่าไม่มีการลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล   ขนาดเล็กในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ ด้วยแบบแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล               ที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรองตามแบบ บภ 07 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีและหากต่อมามีการเพิ่มลดจำนวนและรายชื่อกิจการที่จะลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบและรับรองบัญชีก็แจ้งด้วยแบบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรองตามแบบ บภ 08 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะต้องแจ้งก่อนวันที่ลงลายมือชื่อตรวจสอบและรับรองบัญชี ที่มา เว็บไซต์กรมสรรพากร

ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด หมายถึง, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด คือ, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด ความหมาย, ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจเฉพาะบริษัท ต้องแจ้งชื่อและส่งหนังสือตอบรับงานให้สรรพากรหรือไม่ ภายในเมื่อใด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu