ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่?, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่? หมายถึง, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่? คือ, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่? ความหมาย, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่?

ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่

คำตอบ

                  เนื่องจากตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543 ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กเป็นห้าง ฯ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น งบการเงินที่ยื่นต่อกรมทะเบียนการค้าก็ไม่ต้องมีรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แต่กรณียื่นแบบแสดงรายการ ภ ง ด 50 พร้อมงบการเงินต่อกรมสรรพากร ต้องมีรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดแนบมาด้วย ที่มา เว็บไซต์กรมสรรพากร

ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่ หมายถึง, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่ คือ, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่ ความหมาย, ห้างฯ ขนาดเล็กจะต้องมีหน้ารายงาน 2 ชุด คือ ส่งกรมทะเบียนการค้าและส่งกรมสรรพากรใช่ หรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu