ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก?, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก? หมายถึง, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก? คือ, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก? ความหมาย, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก?

ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก โดยมีสินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่หลังการตรวจสอบปรากฏว่าห้างฯ มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท จะออกรายงานของกรมสรรพากร หรือรายงานแบบ 3 วรรค เนื่องจากแจ้งการลงลายมือชื่อในแบบของกรมสรรพากรแล้ว

คำตอบ

                  - เนื่องจากหลังการตรวจสอบห้างฯ ไม่เข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543   ดังนั้น การเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด                   - สำหรับกรณีการแจ้งจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้แจ้งแก่กรมสรรพากรแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะลงลายมือชื่อรับรอง บภ 08 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ที่มา เว็บไซต์กรมสรรพากร

ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก หมายถึง, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก คือ, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก ความหมาย, ก่อนการตรวจสอบเป็นธุรกิจห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu