ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร?, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? หมายถึง, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? คือ, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? ความหมาย, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ

บริษัทฯ สามารถดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรได้เอง โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการทำบัตร เจ้าของหรือบัตรผู้จัดการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้       ยื่นคำร้องตามแบบ กศก 1 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้                   o หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน                   o บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ พ 20 ที่กรมสรรพากรออกให้                   o บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบทะเบียนคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง Passport เฉพาะบุคคลต่างประเทศ                   o ทะเบียนบ้านหรือหนังสืออนุญาตให้ทำงาน Work Permit เฉพาะบุคคลต่างประเทศ                   o เลขที่บัญชีเงินฝากหรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามบริษัท ห้าง ร้าน ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน                   o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีทำบัตรทางไปรษณีย์       เอกสารทั้งหมด ต้องนำต้นฉบับมาแสดงพร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ บริษัท อินโนวาเทค จำกัด ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทรศัพท์ 0-2240-2774           อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2546 เป็นต้นไป เมื่อบริษัทฯ ผ่านพิธีการด้วยระบบ EDI เพื่อส่งออกสินค้าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการตรวจของ สามารถบรรทุกขึ้นเรือได้เลย ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 35 2546

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร หมายถึง, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร คือ, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร ความหมาย, ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu