ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ??, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ?? หมายถึง, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ?? คือ, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ?? ความหมาย, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ??

การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร

คำตอบ

        การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดตามมาตรา 23 ใน พ ร บ การศึกษาแห่งชาติ พ ศ 2542 โดยมีแนวการจัดเนื้อหาสาระ ดังนี้ 1 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความ เป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2 ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้   ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 3 ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 4 ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง ถูกต้อง 5 ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรง ชีวิตอย่างมีความสุข หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดสาระการเรียนรู้แกนร่วม แกนเลือก และเลือกเสรี เป็น 8 กลุ่มวิชา ให้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 12 ปี คือ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ทัศนศิลป์ ดนตรี และวัฒนธรรม 3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 ภาษาไทย 5 คณิตศาสตร์ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 การงานและอาชีพ 8 ภาษาต่างประเทศ ข้อมูลจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ?, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ? หมายถึง, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ? คือ, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ? ความหมาย, การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอย่างไร ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu