ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่??, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่?? หมายถึง, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่?? คือ, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่?? ความหมาย, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่??

ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่

คำตอบ

        กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีโครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี สำหรับการเจรจากับ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางการค้าของประเทศ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และ สหรัฐฯ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมการรับมือและจัดทำท่าทีในการเจรจากับประเทศนั้นๆ 2 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการเจรจา FTA ของประเทศ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ละท่าทีการเจรจาของประเทศไทย 3 เพื่อจัดหาที่ปรึกษากฎหมายที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำและตอบคำถาม ในรายละเอียดในประเด็นการค้าระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้า มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี มาตรการศุลกากร การจัดตั้งธุรกิจบริการ การเคลื่อนย้ายบุคคล Trade Remedies AD CVD Safeguard การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ นโยบายการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อมและแรงงาน รวมทั้งเสนอเทคนิคการเจรจาที่เหมาะสมในการได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายในการเจรจา         ในการนี้ทางกรมได้จ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีเครือข่ายในประเทศ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐฯ เพื่อติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ กฎเกณฑ์การค้าในประเทศนั้นๆ นโยบายการค้า รวมถึงท่าทีการเจรจา FTA พร้อมทั้งเสนอแนะข้อกฎหมายและประเด็นสำหรับการเจรจา โดยให้บริษัทที่ปรึกษากฎหมายจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวในประเด็นการค้า การเจรจาที่มีความสำคัญเป็นรายเดือน อย่างน้อยเดือนละ 4 ฉบับ และตอบคำถามและข้อสงสัยของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศของประเทศทั้ง 4 ประมาณ 50 ชั่วโมงต่อเดือน ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่?, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่? หมายถึง, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่? คือ, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่? ความหมาย, ในการจัดทำเขตการค้าเสรี มีการจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือไม่? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu