ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง??, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง?? หมายถึง, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง?? คือ, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง?? ความหมาย, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง??

ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง

คำตอบ

ในการจัดทำเขตการค้าเสรี รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมและวางมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่สินค้ากลุ่มต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1 เร่งปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องตามขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่สินค้าไทย 2 กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำมาตรฐานบังคับในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในสินค้าผักผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม เป็นต้น เพื่อให้ สินค้าได้คุณภาพและมาตรฐานและสามารถส่งออกได้อย่างคล่องตัวนอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบ และระงับการนำเข้าสินค้าที่ตรวจพบโรคพืช สารปนเปื้อน และ สิ่งผิดปกติกับสินค้านำเข้า 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการบริหารนโยบาย นำเข้าได้มีการกำหนดมาตรการ เงื่อนไข ขั้นตอน ในการนำเข้าเพิ่มขึ้น เพื่อลดการนำเข้าสินค้าที่จะแข่งขันในไทยและเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 4 ได้เจรจาจัดทำความตกลงมาตรฐานยอมรับร่วมในการตรวจสอบด้านมาตรฐานกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยส่งไปจีนได้ง่ายขึ้น 5 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดตั้ง Special Task Forces 4 คณะ เพื่อเร่งเจาะตลาด กระจายสินค้า และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนส่งเสริมให้นักธุรกิจเข้าไปขายสินค้าในเมือง มณฑลต่าง ๆ ของจีนมากขึ้น ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง?, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง? หมายถึง, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง? คือ, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง? ความหมาย, ในเขตการค้าเสรี มีมาตรการช่วยเหลือสินค้าที่ได้รับผลกระทบของรัฐบาล มีอะไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu