ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง??, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?? หมายถึง, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?? คือ, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?? ความหมาย, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง??

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง

คำตอบ

        1 ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของออสเตรเลียทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยมีการลดภาษีให้ไทยเหลือ 0 ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 จำนวนถึง 5 087 รายการ คิดเป็นมูลค่านำเข้าของออสเตรเลียในปี 2545 ถึง 2 522 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญค่อนข้างมากกับการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการสุขอานามัยของสินค้าพืชและสัตว์ SPS ซึ่งที่ผ่านมาออสเตรเลียมีการดำเนินการที่เข้มงวดและล่าช้ามาก อันเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย โดยไทยได้ผลักดันให้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอานามัยขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงภายใน 2 ปี สินค้าที่ไทยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา SPS ได้แก่ ผลไม้ มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน สับปะรด ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ - สินค้าไทยจะขยายตลาดได้มากขึ้น ได้แก่ ผักและผลไม้สด ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและกระป๋อง รถยนต์ขนาดเล็ก รถปิกอัพ เคมีภัณฑ์และพลาสติก สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น - สินค้าที่เคยประสบปัญหาขั้นตอนการตรวจสอบด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดและใช้เวลาพิสูจน์นาน จะได้รับการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้น ได้แก่ ผลไม้ ลิ้นจี่ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย ฯลฯ เนื้อ ไก่ กุ้งสด และปลาสวยงาม - ออสเตรเลียเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุนให้ไทยมากขึ้น โดยออสเตรเลียอนุญาตให้คนไทยเข้าไปลงทุนในสาขาธุรกิจต่าง 100 เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ซ่อมรถยนต์ สถาบันสอนภาษาไทย สถาบันสอนทำอาหาร และการผลิตสินค้าทุกประเภท นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ผลิตตามเข้าไปทำงานได้คราวละ 4 ปี และต่ออายุได้ไม่เกิน 10 ปี ผลกระทบ - สินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบและต้องปรับตัว ได้แก่ เนื้อโค โคนม นมและผลิตภัณฑ์นม แต่ก็ได้เจรจาให้มีเวลาปรับตัวโดยใช้เวลานาน 15-20 ปี ก่อนจะลดภาษีเหลือ 0 และยังสามารถใช้มาตรการปกป้องพิเศษ safeguard และกำหนดโควตานำเข้าได้ในบางสินค้า เช่น นมผงขาดมันเนย - ทะยอยลดภาษีเหลือ 0 ภายใน 20 ปี เปิดโควตานำเข้าให้เพียง2 200 ตันในปี 2548 3 7 ของการผลิตในประเทศและ 1 8 ของการบริโภค และขยายโควตาเพิ่มขึ้นทุก 5 ปี โดยในปี 2563 เพิ่มเป็น 3 523 ตัน 5 9 ของการผลิตในประเทศ และ 2 9 ของการบริโภค เนื้อโค - ทะยอยลดภาษีเหลือ 0 ภายใน 15 ปี กำหนดโควตานำเข้าโดยในปี 2548 กำหนดโควตาไว้ 776 ตัน 0 07 ของการผลิตในประเทศ และ 0 05 ของการบริโภค หากมีการนำเข้าสูงกว่าโควตา สามารถใช้มาตรการปกป้องพิเศษ โดยกลับไปเก็บภาษีนำเข้าสูงขึ้นได้ในอัตรา 51 ซึ่งเป็นอัตราเดิมก่อนลดภาษี หรืออัตราที่ประเทศไทยเรียกเก็บกับประเทศอื่นๆ ในปีนั้น อัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ำกว่า ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง? หมายถึง, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง? คือ, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง? ความหมาย, ผลประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA กับ ประเทศออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu