ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA??, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA?? หมายถึง, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA?? คือ, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA?? ความหมาย, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA??

เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร ที่ไทยต้องทำ FTA

คำตอบ

        สถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มไปสู่การเปิดตลาดเสรีมากขึ้น การเจรจา WTO ชะงักงัน ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยต่างหันไปทำ FTA หากไทยอยู่นิ่งจะสูญเสียตลาด ไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้ FTA เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสการส่งออกทั้งตลาดเดิม และขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ - ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนและเพิ่มรายได้การส่งออก โดยยกระดับไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 20 ของโลกในปี พ ศ 2548 - สร้างฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ตามนโยบาย Dual Track Policy ในการพัฒนาประเทศ โดยขยายการส่งออก เพิ่มการจ้างงานและรายได้ให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า ไทยจึงได้ศึกษาผลดี ผลเสียของการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี ได้แก่ 1 ช่วยให้มีการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น และเป็นการกระจายแหล่งส่งออกและนำเข้า 2 ใช้เป็น Gateway ไปสู่ภูมิภาคใกล้เคียง เช่น แอฟริกาใต้ เป็นประตูสู่ประเทศในทวีปแอฟริกา และบาห์เรน เป็น Gateway สู่กลุ่ม GCC 3 เป็นการแก้ไขและลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน เพราะการจัดทำเขตการค้าเสรีจะต้องมีการลดภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษีให้เหลือน้อยที่สุด 4 เป็นการสร้างพันธมิตรที่จะเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มบทบาทและอำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลก ในทางกลับกัน การจัดทำเขตการค้าเสรีก็อาจจะมีผลกระทบบ้าง เช่น 1 ทำให้อุตสาหกรรมและบริการบางสาขาที่มีประสิทธิภาพการผลิต แข่งขันกับต่างประเทศในระดับต่ำ จะต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพและมาตรฐานการผลิต และในกรณีที่ไม่สามารถแข่งขันได้ก็จำเป็นต้องออกจากธุรกิจนี้ไป 2 จะเกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า Trade Diversion ต่อประเทศนอกกลุ่ม โดยหันมาทำการค้ากับประเทศภายในกลุ่มมากขึ้น 3 จะเกิดต้นทุนในการปรับตัว Adjustment Cost เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่สาขาที่ไทยมีความพร้อม ได้เปรียบ   ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA?, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA? หมายถึง, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA? คือ, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA? ความหมาย, เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์อะไร? ที่ไทยต้องทำ FTA? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu