ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ??, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ?? หมายถึง, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ?? คือ, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ?? ความหมาย, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ??

ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง

คำตอบ

        ภาคเอกชนจำเป็นต้องมีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากการทำเขตการค้าเสรี ดังนี้ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการ และการดำเนินธุรกิจ เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ การใช้ระบบ supply chain management และ E-commerce เป็นต้น 2 พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้า โดยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่ตลาดระดับบน ซึ่งจะช่วยลดการแข่งขันในสินค้าระดับล่าง และสร้าง Brand Name สินค้าของไทยสู่ตลาดโลก 3 วิจัยและพัฒนา R amp D เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตให้สูงขึ้น 4 พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ และช่างเทคนิค ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและระดับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 5 พัฒนาและขยายตลาดเชิงรุก โดยใช้การตลาดเป็นตัวนำ ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขยายช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น มีกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว Quick Respond 6 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของประเทศที่ร่วมทำเขตการค้าเสรี เช่น การจัดตั้งสภาธุรกิจ เป็นต้น ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ?, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ? หมายถึง, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ? คือ, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ? ความหมาย, ภาคเอกชนต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอย่างไรบ้าง ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu