ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง??, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? หมายถึง, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? คือ, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? ความหมาย, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง??

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง

คำตอบ

        มาตรการรองรับด้านมหภาคของภาครัฐ เร่งดำเนินการในแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความพร้อมในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1 เร่งดำเนินมาตรการด้านการเงินและการคลัง เช่น การเร่งปรับปรุงโครงสร้างภาษี การสร้างเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 2 ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน เช่น พิธีทางศุลกากร การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เพื่อให้การค้ามีความคล่องตัวและไม่เพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก 3 มีระบบควบคุมมาตรฐานสินค้านำเข้า รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสินค้าเกษตรและมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 4 มีระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรงต่ออุตสาหกรรม ภายใน รวมทั้งปรับปรุงระบบการใช้มาตรการ AD CVD และ safeguards ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันกับสถานการณ์ 5 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าโดยเฉพาะด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 6 มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 7 เร่งดำเนินการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพ 8 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าตลาดของประเทศที่ร่วมทำเขตการค้าเสรี 9 สร้างกลไกประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเจรจา และเพื่อเป็นเวทีให้ภาคเอกชนพิจารณาใช้ประโยชน์จากการดำเนินมาตรการเชิงรุก ในการเปิดตลาด สินค้ากับประเทศต่างๆ ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? หมายถึง, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? คือ, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? ความหมาย, ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu