ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง??, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? หมายถึง, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? คือ, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? ความหมาย, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง??

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง

คำตอบ

        ในการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งรวมทั้งภาคเอกชน จึงจำเป็นต้องประสานงานร่วมกัน โดยยึดแนวทางดำเนินการดังนี้         1 การจัดทำเขตการค้าเสรีจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ เนื่องจากการจัดทำเขตการค้าเสรี จะมีทั้งส่วนที่ได้ประโยชน์และส่วนที่เสียประโยชน์หรือได้รับผลกระทบ จึงควรพิจารณาผลประโยชน์รวมของประเทศเป็นสำคัญ         2 ท่าทีในการจัดทำเขตการค้าเสรีจะต้องมีเอกภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการเจรจาในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน ในการเตรียมพร้อมเพื่อให้การจัดทำเขตการค้าเสรีเป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก         3 ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเขตการค้าเสรี โดยภาครัฐต้องสร้างความเข้าใจและประสานงานด้านข้อมูล รวมทั้งแนวทางการเจรจาทำเขตการค้าเสรีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดในการขยายการค้าและการลงทุนจากการทำเขตการค้าเสรี         4 การจัดทำเขตการค้าเสรีเป็นทิศทางใหม่ จึงควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ในเชิงนโยบาย Policy Communication ให้มากขึ้น ต่อเนื่องและครอบคลุมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใช้นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการดำเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในฐานะผู้บริโภค ข้อมูลจาก เวปไซด์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง?, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? หมายถึง, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? คือ, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? ความหมาย, ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอย่างไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu