ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย?, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย? หมายถึง, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย? คือ, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย? ความหมาย, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย?

ต้องการทราบรายละเอียดการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

คำตอบ

“ สาธารณภัย ”   หมายถึง   อัคคีภัย   วาตภัย   ตลอดจนภัยอื่นอันมีที่มาจากสาธารณะ   ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ   หรือมีผู้กระทำให้เกิดขึ้น   ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต   ร่างกายของประชาชน   หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือ ของรัฐ     วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล -เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือ     และแนวทางในการตัดสินใจ   สำหรับการดำเนินการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อยในระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน   - เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ   ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     ขั้นตอนในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1   การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน Plannig   team 2   กระบวนการในการจัดทำแผนป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย Planning Procedure มี 4   ขั้นตอนดังนี้               - การทบทวนแผนที่มีอยู่เดิม Review   of   existing   plan - การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย Hazards   analysis - การประเมินความสามารถขององค์กร Capability   assessmenty - การจัดทำร่างแผน   เป้าหมายในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบังคับใช้   - จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                         - แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับตำบลเพื่อประสานในแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการ                         - วันถัดไปจากวันที่ประกาศใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นวันบังคับใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย หมายถึง, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย คือ, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ความหมาย, แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu