ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การโอนลอยที่ดิน?, การโอนลอยที่ดิน? หมายถึง, การโอนลอยที่ดิน? คือ, การโอนลอยที่ดิน? ความหมาย, การโอนลอยที่ดิน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การโอนลอยที่ดิน?

การโอนลอยที่ดินคืออะไร nbsp มีวิธีการดำเนินการอย่างไร nbsp แตกต่างกับการจำนองอย่างไร

คำตอบ

        การโอนลอยที่ดินไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย   ตามคำถามเข้าใจว่าเป็นเรื่องของบุคคล 2 ฝ่ายตกลงโอนที่ดินกันโดยฝ่ายผู้โอนเซ็นหนังสือมอบอำนาจมอบไว้แก่ผู้รับโอน   ซึ่งการโอนเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย   การโอนที่ถูกต้อง   ผู้โอนและผู้รับโอนต้องนำเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินพร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ   เปิดดูในเว็บไซต์กรมที่ดิน   ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ   สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ดินตั้งอยู่   ส่วนการจำนองเป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์ที่จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินยังคงอยู่กับผู้จำนอง   ตามนัยมาตรา   702   แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   และทรัพย์ที่จำนองได้แก่อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าประเภทใด ๆ   และสังหาริมทรัพย์   บางอย่างตามที่ระบุในมาตรา   703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   แต่การจำนองที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นการจำนองอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น   ได้แก่   ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น   รวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย   ตามมาตรา   139   แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

การโอนลอยที่ดิน, การโอนลอยที่ดิน หมายถึง, การโอนลอยที่ดิน คือ, การโอนลอยที่ดิน ความหมาย, การโอนลอยที่ดิน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu