ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม??, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม?? หมายถึง, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม?? คือ, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม?? ความหมาย, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม??

ถ้าต้องการนำเข้าสินค้ามาจากประเทศหนึ่งเพื่อบรรจุหีบห่อและส่งออกไปขายอีกประเทศหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่ และมีพิธีการศุลกากรยุ่งยากหรือไม่

คำตอบ

        ทำได้และเป็นการสนับสนุนการส่งออกอีกด้วย สำหรับพิธีการศุลกากรก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไร โดยแนะนำให้ใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ของบริษัทเอกชนดีกว่า จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า - ออก ซึ่งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป เป็นคลังสินค้าที่กรมศุลกากรได้อนุมัติให้เอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อกิจการอื่น ๆ ที่เป็นการช่วยสนับสนุนการผลิต การประกอบอุตสาหกรรม และการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับประโยชน์ในการจัดตั้ง หรือใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป มีมากมาย เช่น 1 งดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออก สำหรับของที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อทำบรรจุหรือแบ่งบรรจุเป็นสินค้าส่งออกโดยแบ่งทยอยส่งออกได้ภายใน 1 ปี 2 วัตถุดิบและสินค้าที่นำเข้ามาเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป หากส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่มีภาระภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มใช้อัตราศูนย์ 3 สามารถแบ่งทยอยนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป เพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยต้องชำระค่าภาษีอากรในวันที่ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 4 สามารถขนย้ายหรือโดยของไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปอื่น ๆ หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออกโดยถือเสมือนว่าได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในวันที่นำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 5 สามารถโอนกรรมสิทธิของที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้แก่ผู้อื่น เพื่อให้ผู้รับโอนเป็นผู้ชำระภาษีอากร ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม?, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม? หมายถึง, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม? คือ, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม? ความหมาย, นำเข้าสินค้ามาเพื่อบรรจุหีบห่อส่งไปอีกประเทศทำได้ไหม? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu