ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม??, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม?? หมายถึง, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม?? คือ, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม?? ความหมาย, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม??

ถ้าสั่งสินค้าเข้ามา และเสียภาษีขาเข้าเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าสินค้าที่ส่งมานั้น ไม่ตรงตาม สเป็คที่สั่งไป จึงได้ทำการส่งสินค้ากลับคืนไปยังผู้ผลิต อยากทราบว่าจะได้รับภาษีคืนหรือไม่

คำตอบ

        สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาและชำระค่าภาษีแล้วส่งกลับออกไปนั้น หากเป็นของรายเดียวกันกับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร กรมศุลกากรจะคืนเงินอากรขาเข้าให้แก่ผู้นำเข้า 9 ใน 10 ส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจำนวนที่ได้เรียกเก็บไว้ โดยคำนวณตามใบขนสินค้าขาออกแต่ละฉบับภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1 เป็นของที่นำเข้าไม่เกิน 1 ปี และระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ของนั้นมิได้ใช้ประโยชน์แต่ประการใด 2 ของนั้นได้ส่งกลับออกไปทางท่า หรือที่สำหรับการส่งออก ซึ่งเป็นที่หรือท่าเดียวกับของที่ขอคืนอากรขาเข้า 3 ของนั้นได้ส่งกลับออกไปภายในหนึ่งปีนับแต่วันนำเข้า และ 4 ต้องขอคืนเงินอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป         การส่งของกลับออกไป การจัดทำและยื่นเอกสารต่าง ๆ การคำนวณเงินอากรที่พึงคืนได้ และวิธีการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอคืนเงินอากรนั้น ต้องอยู่ในดุลยพินิจของอธิบดีด้วย ซึ่งอธิบดีมีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วยการพิสูจน์ของนั้น ๆ ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม?, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม? หมายถึง, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม? คือ, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม? ความหมาย, สั่งสินค้าเข้ามาเสียภาษีแล้วแต่สินค้าไม่ตรงตามสเป็คการส่งคืนกลับไปต้องเสียภาษีไหม? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu