ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร??, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร?? หมายถึง, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร?? คือ, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร?? ความหมาย, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร??

ถ้าต้องการนำรถยนต์ส่วนตัว ที่ใช้งานมาแล้ว จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย อยากถามว่า nbsp 1 มีขั้นตอนในการนำเข้าอย่างไร 2 ต้องเสียภาษีนำข้าเท่าใด และมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการคิดค่าภาษี

คำตอบ

          การนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล ผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าภาษีอากรตามปกติ หากเป็นรถยนต์ใหม่ก็ให้ปฏิบัติพิธีการนำเข้าเช่นเดียวกับการนำเข้าสินค้าอื่น ๆ แต่หากเป็นรถยนต์นั่งเก่า ใช้แล้วจะถือเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้ามาในประเทศไทย ในหลักการไม่อนุญาตให้นำเข้า เว้นแต่เป็นการนำเข้าชั่วคราว หรือการนำเข้าเฉพาะตัวที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ดังนี้ 1 การขออนุญาตก่อนการนำเข้า รถยนต์นั่งใช้แล้ว เป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้าจาก   กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้า 1 1 รถยนต์นั่งใหม่ทุกประเภท ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศ ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้า ยกเว้น รถยนต์มีน้ำหนักไม่เกิน 3 500 กิโลกรัม ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ 1 2 รถยนต์นั่งใช้แล้วที่ผู้นำเข้าเป็นผู้มีเอกสิทธิทางการฑูต สถานเอกอัครราชฑูต สถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร 1 3 รถยนต์นั่งใช้แล้วที่นักท่องเที่ยวนำเข้ามาพร้อมกับตน ขับเอง เป็นการชั่วคราวและจะนำกลับออกไปภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่นำเข้า ทำเอกสาร ณ ด่านพรมแดนที่ขับรถยนต์เข้ามา คำเตือน รถยนต์นั่งใช้แล้วจะต้องได้รับใบอนุญาตการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ก่อนวันเรือเข้า มิฉะนั้นจะถูกปรับร้อยละ 10 ของราคาของไม่น้อยกว่า 1 000 บาท แต่ไม่เกิน 20 000 บาท 2 ขั้นตอนในการนำเข้าและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าภาษีอากร สามารถดูได้ที่หัวข้อ     พิธีการนำเข้ายานพาหนะส่วนบุคคล ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร?, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร? หมายถึง, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร? คือ, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร? ความหมาย, นำรถยนต์ส่วนตัวที่ต่างประเทศเข้ามาใช้เมืองไทยต้องทำอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu