ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร??, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร?? หมายถึง, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร?? คือ, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร?? ความหมาย, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร??

รถจักรยานยนต์ที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน หรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราว และจะส่งกลับออกไปภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่นำเข้า จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้า โดยผู้ที่ประสงค์จะนำรถจักรยานยนต์ เข้ามาพร้อมกับตนเองเป็นการชั่วคราวต้องปฏิบัติตามหลักเกณ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ให้ครบถ้วน

คำตอบ

        นำเข้ามาพร้อมกับตน หมายความถึงของที่เข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง การขออนุญาตก่อนการนำเข้า           รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุญาตก่อนการนำเข้า 1 รถจักรยานยนต์ที่ได้รับเอกสิทธิทางการทูต 2 รถจักรยานยนต์ที่นักท่องเที่ยวขับเข้ามาเอง 3 รถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นการเฉพาะ รายละเอียดตามที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนด 4 รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนส่งเข้ามาไม่เกิน 60 วัน และชำระภาษีอากรตามภาษีของรถจักรยานยนต์ใหม่ 5 รถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย และได้ส่งออกไปชั่วคราวโดยทำใบสุทธินำกลับไว้กับกรมศุลกากรว่าจะนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร?, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร? หมายถึง, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร? คือ, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร? ความหมาย, ถ้านักท่องเที่ยวต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จะต้องทำอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu