ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร?, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร? หมายถึง, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร? คือ, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร? ความหมาย, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร?

ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร

คำตอบ

        1 สำรวจ วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดินเพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร สนับสนุนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำแนกประเภทที่ดิน จัดทำสำมะโนที่ดิน และเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินและกำหนดเขตที่ดินเพื่อให้ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ                 2 ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดินเพื่อประเมินศักยภาพการผลิตพืชและเพื่อให้มีการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดินรวมทั้งเพื่อความชัดเจนของสังคมในการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการและบุคคลที่สนใน         3 ทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดินทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตรเพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้เกษตรกร และบุคคลที่สนใจเพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยื้น         4 ให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุง พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งการปฎิบัติการพัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน           5 จัดทำและให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน         6 ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการ และประชาชน

ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร หมายถึง, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร คือ, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร ความหมาย, ภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคืออะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu