ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม??, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม?? หมายถึง, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม?? คือ, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม?? ความหมาย, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม??

ผมเป็นนักท่องเที่ยวและซื้อเครื่องประดับจากประเทศไทยกลับไปอังกฤษ อยากทราบว่าจะสามารถส่งสินค้าดังกล่าวกลับไปยังผู้ขายในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องชำระค่าภาษีอากรได้หรือไม่

คำตอบ

        สินค้าที่ส่งออก ซึ่งนำกลับเข้ามาในประเทศไทยภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ส่งออกโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะแต่อย่างใด จะได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าภาษีอากรขาเข้า ทั้งนี้ผู้ส่งออกต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่ส่งออกให้ออกใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามาในขณะที่ส่งออกด้วย         อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าสามารถขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับได้หากของที่ส่งกลับเข้ามาเป็นเครื่องประดับที่นักทัศนาจรชาวต่างประเทศซื้อและนำติดตัวออกไปและภายหลังส่งกลับมายังผู้ขาย โดยกรมศุลกากรจะเปรียบเทียบปรับฐานนำของออกไปโดยไม่ผ่านศุลกากรเป็นเงินจำนวน 1 000 บาทก่อนได้รับอนุญาตให้ยกเว้นใบสุทธินำกลับ         สำหรับการปฏิบัติพิธีการขอยกเว้นอากรขาเข้า ผู้นำของกลับเข้ามาต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อฝ่ายเอกสิทธิและส่งเสริมการลงทุน ณ สำนักที่นำเข้า โดยสำแดงพิกัดในใบขนสินค้าขาเข้าเป็นประเภทที่ 1 ภาค 4 พร้อมเอกสารการนำเข้า ดังนี้ 1 ใบขนฯขาเข้า 2 แบบ ธ ต 2 กรณีมูลค่าการนำเข้าเกิน 500 000 บาท 3 บัญชีราคาสินค้า 4 ใบตราส่งสินค้า 5 ใบสุทธินำกลับ ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม?, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม? หมายถึง, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม? คือ, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม? ความหมาย, นักท่องเที่ยวจะส่งสินค้าคืนไปยังผู้ผลิตโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอากรได้ไหม? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu