ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์?, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์? หมายถึง, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์? คือ, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์? ความหมาย, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์?

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต nbsp เช่น nbsp การดูดนำมันจากใต้ดิน nbsp เครื่องพิมพ์เลเซอร์ nbsp การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

คำตอบ

ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิต Static electricity เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ปกติจะแสดงในรูปการดึงดูด การผลักกัน และเกิดประกายไฟ   การเกิดไฟฟ้าสถิต การที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากันทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัตถุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน หรือเกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกัน เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตโดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุ 2 ชิ้นมาขัดสีกัน พลังงานที่เกิดจากการขัดสีกันทำให้ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุจะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน โดยจะเกิดกับวัสดุประเภทที่ไม่นำไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า ฉนวน ตัวอย่างเช่น ยาง พลาสติก และแก้ว สำหรับวัสดุประเภทที่นำไฟฟ้านั้นโอกาสเกิดปรากฏการณ์ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุไม่เท่ากันนั้นยากแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีที่ผิวโลหะถูกกระแทกด้วยของแข็งหรือของเหลวที่ไม่เป็นตัวนำ ประจุที่เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างการสัมผัสจะถูกเก็บบนผิวของวัสดุทั้ง 2 ชิ้น   ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คุ้นเคยสำหรับประเทศที่มีอากาศหนาว ในฤดูหนาวสำหรับประเทศเหล่านี้ความชื้นในอากาศจะต่ำมาก การเกิดไฟฟ้าสถิตบนผิวหนังจะเกิดขึ้นง่ายมาก ดังนั้นเมื่อเกิดการสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำจะทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไปยังตัวนำอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการสะดุ้งได้ และนอกจากนั้นยังสามารถทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์   เช่น 1 เครื่องถ่ายเอกสาร   2 เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ   3 เครื่องพ่นสี                       4 ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ   การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ ทางด้านกรแพทย์   เช่น   ชุดประดิษฐ์เส้นใยนาโน ผลงานรางวัลชมเชย ประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   ผลงานประดิษฐ์ quot ระบบอิเล็กโตรสปินนิ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับประดิษฐ์เส้นใยนาโน ” Computer-controlled Electrospinning System for Nanofibres Fabrication จากทีมวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2549 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช   ในปัจจุบัน เส้นใยนาโน nanofibres ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในวัสดุนาโนที่สำคัญ เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเส้นใยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร ซึ่งมีข้อดี คือ มีอัตราส่วนระหว่างพื้นผิวต่อปริมาตร surface-to-volume ratio สูงมากกว่า 1 000 เท่า เมื่อเทียบกับเส้นใยในระดับไมโครเมตร microfibres และมีขนาดของรูพรุน pore ที่เล็ก ส่งผลทำให้มีสมบัติต่าง ๆ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางไฟฟ้า หรือสมบัติอื่น ๆ ที่ดีมาก เหมาะสำหรับงานเฉพาะด้าน     ซึ่งต้องการความได้เปรียบของขนาดที่จิ๋วแต่แจ๋ว ไปใช้ เช่น การประยุกต์ใช้งานของเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ ไม่เป็นพิษ และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ สำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก bone tissue engineering ผ้าปิดแผล wound dressing ระบบส่งยา drug delivery system ระบบการกรองอย่างละเอียด ultrafiltration เป็นต้น   สำหรับเทคนิคที่นำมาใช้ในการเตรียมเส้นใยนาโนมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีการมีข้อดี ข้อเสีย ที่แตกต่างกันไป ซึ่ง เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง electrospinning หรือ การปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต เป็นทางเลือกใหม่ที่ได้ถูกนำมาใช้เตรียมเส้นใยนาโนของวัสดุพอลิเมอร์ และสารอนินทรีย์ออกไซด์หลากหลายชนิด สำหรับประยุกต์ใช้

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หมายถึง, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คือ, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ความหมาย, ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต เช่น การดูดนำมันจากใต้ดิน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ การใช้ความต่างศักย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu