ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า??, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า?? หมายถึง, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า?? คือ, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า?? ความหมาย, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า??

ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

คำตอบ

        1 เรือสำราญและเรือยอร์ชที่นำเข้ามากับเจ้าของเป็นการชั่วคราวและนำกลับไปภายในไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่นำเข้ามาจะได้รับการยกเว้นอากรโดยมีระเบียบที่จะต้องแจ้งต่อศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำเข้า ดังนี้ - ให้รายงานเรือเข้าต่อด่านศุลกากร ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันมาถึง - กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบขนสินค้าพิเศษของผู้นำเข้า รายละเอียดของเรือพร้อมสำเนา 2 ฉบับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบและรับรองเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมอบสำเนาใบขนสินค้าพิเศษคืนให้เจ้าของเรือเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้เก็บเอกสารนี้ไว้ตลอดเวลา อย่าทำหายเป็นอันขาด         2 ในแบบฟอร์มใบขนสินค้าพิเศษ จะกำหนดให้เจ้าของเรือทำสัญญาประกันไว้กับด่านศุลกากรที่จะนำเข้าว่าจะส่งเรือนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้วิธีค้ำประกันตนเอง และเมื่อเดินทางกลับออกไปจะต้องนำสำเนาใบขนสินค้าพิเศษที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมอบไว้ขณะนำเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจรับรองด้วย         3 หากไม่สามารถนำเรือกลับออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้นำเข้าจะต้องเสียค่าปรับให้แก่กรมศุลกากร โดยมีอัตราค่าปรับวันละ 500 บาท ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า?, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า? หมายถึง, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า? คือ, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า? ความหมาย, ถ้าจะขับเรือยอร์ชเข้าประเทศไทยจะอยู่ได้นานเท่าไร จึงจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu