ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ??, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ?? หมายถึง, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ?? คือ, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ?? ความหมาย, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ??

เนื่องจากบริษัทฯตั้งอยู่ในเขตนิคมลำพูน กรณีส่งสินค้าไปให้ลูกค้า เช่น ส่งไปฮ่องกงทางอากาศ จะต้องขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่ โดยซื้อขายราคา FOB Chiang Mai Airport เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ

คำตอบ

        การรับบรรทุกของส่งออกทางอากาศยานจากเมืองต้นทาง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปเปลี่ยนอากาศยานที่เมืองปลายทาง ณ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือการรับบรรทุกของส่งออกทางอากาศยานจากเมืองต้นทาง ณ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปเปลี่ยนอากาศยานที่เมืองปลายทาง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร บริษัทฯจะต้องสำแดงสนามบินแรกที่ส่งของออกนอกราชอาณาจักรในเอกสารที่นำมาผ่านพิธีการศุลกากร         ด่านศุลกากรท่าอากาศยานที่ผู้ส่งออกนำของมาผ่านพิธีการใบขนสินค้าจะทำการตรวจและสลักรายการตรวจปล่อยตามปกติ พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่สินค้าต้องมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจพืชจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคุมส่งของขึ้นบรรทุกอากาศยานพร้อมมอบใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบทั้งหมดให้พนักงานสายการบินที่ไปกับอากาศยานนั้นเพื่อนำไปมอบให้ด่านศุลกากรท่าอากาศยานที่เปลี่ยนอากาศยานทันทีเมื่ออากาศยานไปถึง         เมื่อด่านศุลกากรท่าอากาศยานที่เปลี่ยนอากาศยานได้รับใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบดู TAG ที่ติดต่ออยู่บนหีบห่อส่งออกว่าถูกต้องและอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วและไม่มีเหตุอันควรสงสัยใดๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็จะสลักรายการบรรทุกในใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบ พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป         ดังนั้น กรณีการส่งของออกจากเชียงใหม่ไปยังเมืองฮ่องกงโดยมีการเปลี่ยนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพนั้น เอกสารที่เดินพิธีการต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai Airport ซึ่งเป็นสนามบินแรกที่ส่งของออกนอกราชอาณาจักรและผู้ส่งออกต้องจัดทำใบขนสินค้าขาออกยื่นผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเมืองต้นทาง คือท่าอากาศยานเชียงใหม่ในกรณีนี้ ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ?, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ? หมายถึง, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ? คือ, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ? ความหมาย, ส่งสินค้าไปฮ่องกงทางอากาศ เอกสารที่เดินพิธีการจะต้องสำแดงเป็น FOB Chiang Mai หรือต้องเป็น FOB Bangkok Airport คะ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu