ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร??, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร?? หมายถึง, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร?? คือ, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร?? ความหมาย, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร??

รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ Re-export ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร

คำตอบ

        สินค้าที่นำเข้ามาในประเทศไทยโดยเสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว หากส่งกลับออกไปยังต่างประเทศหรือส่งกลับไปเป็นของใช้สิ้นเปลืองในเรือเดินทางไปต่างประเทศในสภาพเดิมที่นำเข้าภายใน 1 ปีนับแต่วันนำเข้าสามารถขอคืนเงินอากรขาเข้าได้เก้าในสิบส่วน หรือส่วนที่เกินหนึ่งพันบาทของจำนวนที่เรียกเก็บไว้โดยของที่ส่งออกไปเพื่อขอคืนอากรต้องอยู่ในสภาพเดิมที่นำเข้ามาถ้าเป็นกรณีที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงหีบห่อ หรือภาชนะบรรจุ หรือต้องสำแดงเลขหมาย เครื่องหมายใหม่ ให้ผู้ส่งออกยื่นคำร้องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนการส่งออก         นอกจากนี้ ของส่งออกรายใดที่สามารถติดตัวอย่างกับต้นฉบับใบขนสินค้าขาออกได้ เช่น ผ้าผืน กระดาษ พลาสติก เป็นต้น ให้ติดตัวอย่างทุกชนิดตามรายการในบัญชีราคาสินค้าและ หรือเอกสารอื่นที่แนบใบขนสินค้าขาออก โดยผู้ส่งของออกรับรองว่าเป็นตัวอย่างจากของที่ส่งออกจริง         ถ้าเป็นการส่งของกลับออกไปโดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากรและจะส่งออกไปทางท่าเดียวกันกับที่นำเข้ามา ผู้ส่งออกสามารถยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกพร้อมกันและขอชำระอากรหนึ่งในสิบส่วนหรือไม่เกิน 1 000 บาท กรณีที่นำของเข้ามาทางอากาศยานและมีลักษณะเป็นสินค้าโดยของนั้นผู้โดยสารนำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน หรือมาในระวางบรรทุก UNACCOMPANIED BAGGAGE แล้วจะส่งของนั้นกลับออกไปยังเมืองต่างประเทศ โดยที่ของยังอยู่ในอารักขาของศุลกากรและจะส่งกลับออกไปทางท่าเดียวกันกับที่นำเข้ามา โดยผู้ส่งออกสามารถขอปฏิบัติพิธีการนำเข้าและส่งออกพร้อมกัน โดยต้องชำระอากรขาเข้าให้ครบถ้วนเสียก่อนจะใช้วิธีชำระหนึ่งในสิบส่วนหรือ ไม่เกิน 1 000 บาทไม่ได้ เมื่อส่งของนั้นกลับออกไปแล้ว ผู้ส่งออกจึงขอคืนอากรขาเข้า ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มผู้นำของเข้าดังกล่าวได้รับยกเว้น ตามมาตรา 81 2 ง แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่ต้องจัดเก็บ เว้นแต่กรณีนำเข้ามาทางอากาศยานทางสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพที่เป็นของผู้โดยสารชาวต่างประเทศนำเข้ามาให้ผู้นำของเข้าชำระอากรหนึ่งในสิบส่วนหรือไม่เกิน 1 000 บาทได้ ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร?, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร? หมายถึง, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร? คือ, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร? ความหมาย, รายละเอียดพิธีการการส่งสินค้ากลับคืนไปยังต่างประเทศ (Re-export) ว่ามีเงื่อนไขและขั้นตอนอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu