ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง??, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง?? หมายถึง, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง?? คือ, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง?? ความหมาย, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง??

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง

คำตอบ

        สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกสลากแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2546 เพื่อนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มาใช้แก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหลายสาขา ร่วมกันทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติโครงการที่เหมาะสม         ขณะนี้ ได้จัดสรรเงินจำนวน 7 837 ล้านบาท สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กยากจน เด็กพิการ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาปกติ รวมทั้งเด็กติดเชื้อเอชไอวีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ด้วย สำหรับทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้จากการจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ได้แก่ - การเขียนเรียงความเพื่อขอรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนทั่วประเทศรวม 422 124 คน โดยมีกระทรวงศึกษาการ เป็นเจ้าภาพ - ทุนการศึกษาสำหรับลูกผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับทุนทั่วประเทศ 300 000 คนมีหน่วยบริหารแผนสำหรับ แก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ - ทุนการศึกษาลูกผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ ผู้ได้รับทุนทั่วประเทศกว่า 80 000 คน มีศูนย์บริหารโครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ - ทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน เป็นโครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวิชาชีพ ผู้ได้รับทุนทั่วประเทศรุ่นที่ 1 ทั้งหมด 921 ทุน ศึกษาต่อในประเทศ 191 คนและเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 730 คน 16 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย เดนมาร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิส สวีเดน สเปน ออสเตรีย อียิปต์ อิตาลี และรัสเซีย และคาดว่าจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 ได้ภายในปี 2549 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมี โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสังคมในด้านใดอีกบ้าง ข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง?, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง? หมายถึง, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง? คือ, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง? ความหมาย, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนสังคมอะไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu