ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การอายัดที่ดิน?, การอายัดที่ดิน? หมายถึง, การอายัดที่ดิน? คือ, การอายัดที่ดิน? ความหมาย, การอายัดที่ดิน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การอายัดที่ดิน?

ขอทราบว่า ldquo การอายัดที่ดิน rdquo ตามประมวลกฎหมายที่ดินคืออะไรและที่ดินอยู่ต่างจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้อายัดที่ดินได้หรือไม่ nbsp ถ้าไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ

        1 การอายัดที่ดิน   ตามมาตรา   83   แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   หมายถึง   การขอให้ระงับการ จดทะเบียน   หรือการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง   ซึ่งผู้ที่จะขออายัดได้ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้   และประเด็นที่ขออายัดจะต้องยังไม่มีการยื่นคำฟ้องต่อศาล   ถ้าได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรับอายัดตามประมวลกฎหมายที่ดินได้   ต้องให้ศาลสั่งยึดหรืออายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                             2 สำหรับวิธีการในการขออายัด   ผู้ขออายัดต้องนำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่จะขออายัดไปยื่นคำขออายัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ   สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่   เช่น   จะขออายัดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาทเพื่อไปฟ้องศาลบังคับให้เจ้าของที่ดินโอนที่ดินให้กับตนตามสัญญาจะซื้อจะขาย   ผู้ขออายัดก็ต้องนำสัญญาจะซื้อจะขายที่เจ้าของที่ดินทำไว้กับ ผู้ขออายัดไปยื่นคำขออายัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ   สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท   ไม่อาจยื่นคำขออายัด   ณ   สำนักงานที่ดินอื่นได้   และการที่ผู้ขออายัดจะมีหนังสือแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้อายัดหรือระงับการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโดยมิได้ไปยื่นคำขออายัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย   ก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่พนักงาน เจ้าหน้าที่จะรับอายัดได้เช่นเดียวกัน   อนึ่ง   การอายัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นกำหนดเวลา   ๓๐   วัน   นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งรับอายัดที่ดิน   และจะขออายัดที่ดินในกรณีเดียวกันซ้ำอีกไม่ได้ ข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

การอายัดที่ดิน, การอายัดที่ดิน หมายถึง, การอายัดที่ดิน คือ, การอายัดที่ดิน ความหมาย, การอายัดที่ดิน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu